Szkoły w Łebczu i Połchowie

Szkoły w Łebczu i Połchowie
Szkoły w Łebczu i Połchowie
Szkoły w Łebczu i Połchowie
Szkoły w Łebczu i Połchowie
Szkoły w Łebczu i Połchowie
Szkoły w Łebczu i Połchowie

Wyzwanie

Zmniejszenie zużycia energii, a w konsekwencji, ograniczenie lub uniknięcie emisji CO2 w nowoprojektowanych budynkach szkół w Łebczu oraz Połchowie. 

Realizacja

Obliczenia energetyczne projektu, zgodne z wytycznymi programu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Efekty

Zmniejszenie zapotrzebowania budynku na energię pierwotną (EP) oraz energię użytkową (EU) w odniesieniu do budynku referencyjnego. Osiągnięty poziom efektywności energetycznej to klasa C.

Blok mieszkalny w Kostrzynie Wielkopolskim

Blok mieszkalny w Kostrzynie Wielkopolskim
Blok mieszkalny w Kostrzynie Wielkopolskim
Blok mieszkalny w Kostrzynie Wielkopolskim
Blok mieszkalny w Kostrzynie Wielkopolskim

Wyzwanie

Symulacja energetyczna, pozwalająca określić optymalne parametry przegród budowlanych, przeszklenia oraz systemów c.o. i c.w.u. tak, by spełnić nowe warunki techniczne.

 

Realizacja

Opracowanie projektowanych charakterystyk energetycznych wraz z analizą możliwości racjonalnego wykorzystania wysokosprawnych, alternatywnych systemów zaopatrzenia w energię do projektu budowlanego.

Efekty

Dostosowanie parametrów energetycznych koncepcji budynków II etapu osiedla w Kostrzynie do nowo obowiązujących warunków technicznych.

Blok mieszkalny z widokiem na Park Rataje

Blok mieszkalny z widokiem na Park Rataje
Blok mieszkalny z widokiem na Park Rataje
Blok mieszkalny z widokiem na Park Rataje

Wyzwanie

Wykonanie świadectw charaterystki energetycznej dla budynku oraz 224 lokali mieszkalnych przy ul. Morzyczańskiej w Poznaniu, z uwzględnieniem takich parametrów, jak: nasłonecznienie, ilość i orientacja okien względem stron świata, osłona termiczna przegród budowlanych, rodzaj systemu grzewczego i ciepło użytkowe.

Realizacja

Szczegółowa analiza ponad 9486,56 m2 powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych. Oszacowanie wysokości przyszłego zużycia energii na ogrzewanie oraz zużycia ciepłej wody użytkowej dla wszystkich lokali mieszkalnych oraz budynku jako całości.

Efekty

Terminowa i sprawna realizacja projektu. Przygotowanie świadectw charakterystyki energetycznej oraz kompleksowej dokumentacji, umożliwiającej inwestorowi wprowadzenie na rynek poznańskich nieruchomości 224 mieszkań i 3 lokali usługowych w ramach inwestycji przy ul. Morzyczańskiej.

 

 

 

Masz pytania?

Porozmawiajmy

Kontakt