Nawet 1500 zł rocznie możesz nieświadomie płacić więcej za ogrzewanie, na skutek strat ciepła w domu. Energia ucieka z powodu złego stanu termicznego, czyli przede wszystkim nieszczelnych okien i drzwi oraz braku lub zbyt cienkiej izolacji dachu, podłogi czy ścian. Co możesz zrobić, aby dowiedzieć się czy Twój dom jest efektywny energetycznie?

 

Tak, jak badamy stan zdrowia, tak możemy badać stan naszego domu. W kwestii zdrowia metod jest wiele, zaś w przypadku budynku, sprawa jest prosta. Poprawność budynku, a co za tym idzie efektywność energetyczną sprawdzimy dzięki termowizji. Ten rodzaj badań, służy przede wszystkim do oceny jakościowej przegród budowlanych pod względem cieplnym.

Czym jest termowizja?

Rejestr, przetwarzanie oraz wizualizacja promieni podczerwonych (niewidzialnych dla ludzkiego oka) to wszystko wchodzi w zakres techniki badawczej, zwanej termowizją. Promieniowanie podczerwone emitują wszystkie otaczające nas obiekty, które posiadają temperaturę wyższą od zera bezwzględnego, czyli -275,1°C (0 Kelvinów). Fale promieniowania podczerwonego zależne są od temperatury jaką emituje dany obiekt. Istnieje możliwość sprawdzenie rozkładu temperatur za pomocą kamery termowizyjnej, która przedstawia zdjęcie budynku za pośrednictwem barw.

Obfite zastosowanie

Badanie termowizyjne ma zastosowanie w wielu dziedzinach. Można je wykorzystać do sprawdzenia bezpieczeństwa instalacji elektrycznych, w tym wykrycia temperatury przewodów instalacji ogrzewania oraz wykrywania wad np. miejsc wycieku w instalacji grzewczej.  Za przykład może posłużyć ogrzewanie podłogowe w obiekcie, gdzie badaniem termowizyjnym można zweryfikować, czy przewody instalacji zostały prawidłowo poprowadzone. Ponadto badania mają zastosowanie w działaniach wojskowo-militarnych, stosowane do wykrywania  przeciwnika. Badania wykorzystuje się również, we wspomnianej już diagnostyce medycznej do wykrywania chorób w organizmie. I last but not least, czyli wykorzystanie badań termowizyjnych w budownictwie. To szczególnie istotne zastosowanie z naszej perspektywy, ponieważ pozwala zidentyfikować miejsca występowania wad budowlanych. W tej diagnostyce kluczowe jest znalezienia mostków termicznych, wykrycie zawilgoconych miejsc wewnątrz lub na zewnętrz budynku, określenie najbardziej narażonych na przemarzanie punktów/miejsc oraz zidentyfikowanie innych czynników wpływających na pogorszenie ochrony cieplnej budynku. Sprawdzamy wszystko to, co powoduje straty ciepła i przez to przepłacamy za ogrzewanie. Co istotne, badanie warto wykonać nawet dla nowych budynków, dzięki czemu mamy pewność, że wykonawca spełnił warunki umowy i budynek jest przyjazny człowiekowi.

Opłacalny krok

Korzyści z termowizji w budownictwie, a w zasadzie to korzyści z przeprowadzonego badania termowizyjnego obiektu budowlanego są podobne, jak ich cele. Badanie termowizyjne obiektu budowlanego pozwala przede wszystkim określić miejsca występowania różnic w rozkładzie temperatur punktów na budynku, wskazanych przez kamerę termowizyjną. A dzięki temu, że wiemy już, w jakich miejscach jest jaka temperatura i gdzie są największe anomalie możemy:

  • określić miejsca uszkodzeń izolacji cieplnej budynku,
  • określić miejsca, w których występują nieprawidłowości w zakresie wentylacji (np. wzrost zawilgocenia struktury budynku, powodujący rozwój grzybów i pleśni),
  • określić miejsca rzeczywistych i potencjalnych strat ciepła z budynku,

w przypadku okresowego powtarzania badań – wnioskować, na podstawie porównania wyników kolejnych pomiarów, o rozwoju niekorzystnych zjawisk.

Badanie termowizyjne pozwala określić rozkład temperatur na zewnętrznych powierzchniach badanych obiektów. Temperatura powierzchni zewnętrznej jest zależna od współczynnika przenikania ciepła przez badaną przegrodę lub inny element budowlany, różnice temperatury są odzwierciedleniem izolacyjności cieplnej, wskazują na występowanie mostków cieplnych itd. Badania termowizyjne pozwalają również na wykrycie miejsc szkodliwej infiltracji powietrza czy występowania zawilgocenia.

Z naszej praktyki wynika, że dzięki wiedzy na temat kondycji budynku i poprawienia izolacji w miejscach oznaczonych przez kamerę jako zimne, można zaoszczędzić, aż do 60% na rachunku za ogrzewanie.

 

Jak wykonuje się badanie?

Jeśli czujemy się źle, idziemy do lekarza, bo tylko on jest w stanie przepisać nam receptę. Tak samo budynki, potrzebują fachowej konsultacji. Badanie termowizyjne powinniśmy zlecić rzetelnej firmie, która ma doświadczenie w termowizji, a także posiada dobry sprzęt. O tym nie wolno zapominać. Kamera do badania budynków, powinna mieć zakres mierzonych temperatur od -20°C do 350°C ± 2% lub 2°C. Czułość termiczna kamery wpływa na to z jakiej odległości można zrobić zdjęcie i jak dokładny będzie efekt badania. Odpowiednia czułość zaczyna się od 50 mK (metr Kelvin). Kolejną istotną kwestią jest pora dnia. Badanie wykonuje się w okresie zimowym, w godzinach popołudniowo-wieczornych, kiedy jest największa różnica temperatur między budynkiem, a otoczeniem zewnętrznym. Dzięki temu, możemy być pewni, że badanie zostało dobrze wykonane i przystępować do poprawiania budynku.

 

 Interpretacja badania może być łatwa

Po wykonaniu badania termowizyjnego, otrzymujemy zdjęcie budynku w zaznaczonym rozkładzie barw zależnych od temperatury w danym punkcie obiektu. Podczas wykonywania badania, kamera pokazuje na ekranie, jaka jest dokładna temperatura w badanym miejscu, a dobór kolorów jest umowny i zależy od użytkownika. W naszej praktyce posługujemy się założeniami: jeśli na dworze mamy -10°C i określamy tę temperaturę kolorem niebieskim, to kolor żółty będzie pokazywał temperaturę na poziomie ok. +5 do +10°C.  W mieszkaniu mamy + 20/+22°C,  a to oznacza, że przez okna, które przyjęły barwę np. czerwoną ucieka nam ciepło. Kolory interpretujemy przez pryzmat koloru żółtego. Każda inna barwa na zdjęciu, im bardziej odbiega odcieniem tym temperatura jest niższa bądź wyższa. Kolor niebieski wskaże nam punkty budynku z temperaturą zbliżoną do temperatury powietrza zewnętrznego, zaś czerwone punkty pokażą nam, że w tych miejscach temperatura będzie równa temp. w mieszkaniu.

 

Ciekawość i chęć poznania budynku to kierunek godny podziwu. Dzięki temu, możesz poprawić miejsca, z których ucieka ciepło, zmniejszając wartości rachunków za ogrzewanie aż do 60%. Kwota jaką zaoszczędzisz zależy od wielkości Twoich rachunków, im wyższe tym więcej zyskasz. Nasze przykładowe 1500 zł, już robi wrażenie, prawda? Niewielka inwestycja w dom, zapewni Ci posiadanie efektywnego energetycznie domu, wypełnionego ciepłem.

 

 

Masz pytania?

Porozmawiajmy

Kontakt